Wetsvoorstel Aan­vul­len­de maat­re­ge­len voor het in­ter­na­ti­o­naal per­so­nen­ver­keer in ver­band met de be­strij­ding van de epi­de­mie van co­vid-19

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet pu­blie­ke ge­zond­heid. Het voert een algemene thuisquarantaineplicht in voor reizigers die naar Europees Nederland reizen vanuit een zogenoemd hoogrisicogebied. Het biedt ook de mogelijkheid om zo’n quarantaineplicht ook voor Caribisch Nederland in te voeren. Daarnaast regelt het voorstel dat reizigers die in een hoogrisicogebied verbleven en met eigen vervoer naar Nederland komen verplicht kunnen worden om een negatieve testuitslag te hebben.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 98
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 24
CDA 15
PvdA 9
GroenLinks 8
ChristenUnie 5
Volt 3
Voor
PVV 17
SP 9
FVD 8
PvdD 6
SGP 3
JA21 3
DENK 3
BIJ1 1
BBB 1
Fractie Den Haan 1

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 (TK 35808)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 12:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 16:45 - 17:15

Wetgevingsproces

 1. 16 april 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 april 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 21 april 2021

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 (TK 35808)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 4. 28 april 2021

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 (TK 35808)

  Wetgevingsoverleg

 5. 11 mei 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 6. 11 mei 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten

Naar boven