Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche

In november 2020 is besloten tot een tijdelijk vuurwerkverbod en een tegemoetkoming voor de vuurwerkbranche. Door middel van deze suppletoire begroting wordt € 27,5 miljoen begrotingstechnisch overgeheveld van de begroting van ministerie van Financiën naar die van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Activiteiten

31 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:45 - 19:35

Wetgevingsproces

29 mrt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
31 mrt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 apr 2021

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering

Documenten

Alle documenten