Gang

Wetsvoorstel Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

De afgelopen jaren is regelmatig bericht over het bestaan van zogenoemde “zwijgcontracten” in de zorg. De regering vindt dat zwijgbedingen over incidenten onaanvaardbaar zijn. Een zwijgbeding wordt overeengekomen tussen aanbieders en cliënten. Een geheimhoudingsbepaling is in algemene zin geoorloofd. Met dit wetsvoorstel wil de regering te verduidelijken dat een zwijgbeding met betrekking tot het verstrekken van informatie over incidenten in jeugdzorg, zorg en ondersteuning van rechtswege nietig is. Er hoeft dan niet meer, in geval van een geschil door tussenkomst van de rechter, beoordeeld te worden of er sprake is van nietigheid omdat de inhoud of strekking van het zwijgbeding is strijd is met de goede zeden of de openbare orde. Het wetsvoorstel regelt direct de wettelijke nietigheid van een zwijgbeding.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 148
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdA 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Niet deelgenomen
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:40

Plenair debat (overig)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 15:45 - 18:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:37 - 14:39

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 mei 2021 te 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:00 - 15:35

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 14:45 - 19:35

Wetgevingsproces

 1. 18 maart 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 31 maart 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 3. 6 april 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 4. 14 april 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 mei 2021 te 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren. 

 5. 12 mei 2021

  Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 29 september 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 30 september 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 20 april 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35771)

  Plenair debat (overig)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 9. 10 mei 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 10. 11 mei 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 17 mei 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 12. 24 mei 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35771) (derde termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 13. 25 mei 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 14. 31 mei 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten