Wetsvoorstel

Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

De afgelopen jaren is regelmatig bericht over het bestaan van zogenoemde “zwijgcontracten” in de zorg. De regering vindt dat zwijgbedingen over incidenten onaanvaardbaar zijn. Een zwijgbeding wordt overeengekomen tussen aanbieders en cliënten. Een geheimhoudingsbepaling is in algemene zin geoorloofd. Met dit wetsvoorstel wil de regering te verduidelijken dat een zwijgbeding met betrekking tot het verstrekken van informatie over incidenten in jeugdzorg, zorg en ondersteuning van rechtswege nietig is. Er hoeft dan niet meer, in geval van een geschil door tussenkomst van de rechter, beoordeeld te worden of er sprake is van nietigheid omdat de inhoud of strekking van het zwijgbeding is strijd is met de goede zeden of de openbare orde. Het wetsvoorstel regelt direct de wettelijke nietigheid van een zwijgbeding.

Activiteiten

17 mei 2022
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 15:40

11 mei 2022
10 mei 2022
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:05 - 16:00

Debat terugkijken
20 apr 2022
Plenair debat (overig)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

15:45 - 18:15

30 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:37 - 14:39

14 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 mei 2021 te 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

10:15 - 11:30

06 apr 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:00 - 15:35

31 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14:45 - 19:35

Wetgevingsproces

18 mrt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
31 mrt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 apr 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 apr 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 mei 2021

Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
29 sep 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
30 sep 2021

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 apr 2022

Plenaire vergadering: Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35771)

Plenair debat (overig)
10 mei 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
11 mei 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 mei 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
24 mei 2022

Plenaire vergadering: Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35771) (derde termijn)

Plenair debat (wetgeving)
25 mei 2022

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
31 mei 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

17 sep 2021
Download Beslisnota
15 apr 2022
Download Sprekerslijst
24 mei 2022
Download Sprekerslijst
Alle documenten