Wetsvoorstel

Wijziging Wet luchtvaart ter implementatie Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/317 van 11 februari 2019 tot vaststelling van prestatie- en heffingsregeling in het Europees luchtruim en intrekking (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013 (PbEU 2019, L 56/1)

Dit voorstel van wet voorziet in de implementatie van Europese regelgeving in de Wet luchtvaart en heeft betrekking op een aantal bepalingen die al eerder in de Wet luchtvaart zijn opgenomen, zoals een grondslag voor het vaststellen van een algemene maatregel van bestuur waarin de verschillende heffingszones voor de luchtvaart zijn vastgesteld en een bepaling waarin de handhaving van de voorschriften uit de Europese prestatieverordening en de vergoedingenverordening is geregeld. De voorgestelde wijzigingen voorzien vooral in het opnemen van verwijzingen naar de prestatie- en heffingsverordening ter verduidelijking.

Activiteiten

14 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 april 2021. De commissie heeft de verwachting uitgesproken een blanco verslag in te dienen.  Niet controversieel verklaren.  Afzien van het laten opstellen van een wetgevingsrapport door de commissiestaf.  Indien een blanco verslag kan worden opgesteld, zal het wetsvoorstel onverwijld worden aangemeld voor plenaire behandeling als hamerstuk.

10:15 - 12:15

10 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

18:30 - 18:31

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/317 van de Commissie van 11 februari 2019 tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013 (PbEU 2019, L 56/1 (35744)

Wetgevingsproces

25 feb 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
10 mrt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 apr 2021

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
20 apr 2021

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Uitvoeringsverordening tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
21 apr 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/317 van de Commissie van 11 februari 2019 tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013 (PbEU 2019, L 56/1 (35744)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten