Wetsvoorstel

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Met de bekendmaking van de wet van 1 februari 2021 (Stb. 2021, 58) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. Om die tweede lezing in gang te zetten dient Van Raak (SP) nu opnieuw een initiatiefwetsvoorstel in waarin hij voorstelt de Grondwet zodanig te wijzigen dat het houden van een correctief referendum mogelijk wordt. De Tweede Kamer die gevormd wordt na de verkiezingen van maart 2021 kan dit voorstel in tweede lezing dan in behandeling nemen. Van Raak verwijst in zijn onderbouwing van het voorstel ook naar het rapport 'Lage drempels, hoge dijken' van de Staatscommissie parlementair stelsel (Commissie Remkes) waarin ook wordt geadviseerd het correctief referendum mogelijk te maken.
De verdediging van het wetsvoorstel is, na vertrek van Van Raak uit de Tweede Kamer, overgenomen door SP-Tweede Kamerlid Leijten.
De Tweede Kamer heeft besloten het wetsvoorstel tot invoering van het bindend correctief referendum (35729) te splitsen in twee afzonderlijke wetsvoorstellen. Daarmee wordt de invoering van het bindend correctief referendum voor decentrale overheden apart geregeld. De tekst van het wetsvoorstel zoals dat luidt na de daarin op 31 mei 2022 aangebrachte splitsing is te vinden in Kamerstuk 35729, nr. 16.

Wetgevingsproces

31 mei 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
06 apr 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 apr 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
03 jun 2021

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 35729)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
24 feb 2022

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
08 mrt 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 apr 2022

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35729) (1e termijn)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
25 mei 2022

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35729) (re- en dupliek)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
31 mei 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
07 jun 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
14 jun 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
16 jun 2022

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
28 jun 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
05 jul 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten