Gang

Wetsvoorstel Initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Met de bekendmaking van de wet van 1 februari 2021 (Stb. 2021, 58) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. Om die tweede lezing in gang te zetten dient Van Raak (SP) nu opnieuw een initiatiefwetsvoorstel in waarin hij voorstelt de Grondwet zodanig te wijzigen dat het houden van een correctief referendum mogelijk wordt. De Tweede Kamer die gevormd wordt na de verkiezingen van maart 2021 kan dit voorstel in tweede lezing dan in behandeling nemen. Van Raak verwijst in zijn onderbouwing van het voorstel ook naar het rapport 'Lage drempels, hoge dijken' van de Staatscommissie parlementair stelsel (Commissie Remkes) waarin ook wordt geadviseerd het correctief referendum mogelijk te maken.
De verdediging van het wetsvoorstel is, na vertrek van Van Raak uit de Tweede Kamer, overgenomen door SP-Tweede Kamerlid Leijten.
De Tweede Kamer heeft besloten het wetsvoorstel tot invoering van het bindend correctief referendum (35729) te splitsen in twee afzonderlijke wetsvoorstellen. Daarmee wordt de invoering van het bindend correctief referendum voor decentrale overheden apart geregeld. De tekst van het wetsvoorstel zoals dat luidt na de daarin op 31 mei 2022 aangebrachte splitsing is te vinden in Kamerstuk 35729, nr. 16.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:20 - 16:45

Stemmingen

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Stemmingen

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Stemmingen

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:40 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 31 mei 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 april 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 15 april 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 3 juni 2021

  Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 35729)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 24 februari 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 6. 8 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 13 april 2022

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35729) (1e termijn)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 8. 25 mei 2022

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35729) (re- en dupliek)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 9. 31 mei 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 10. 7 juni 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 11. 14 juni 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 12. 28 juni 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 13. 5 juli 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 14. 6 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten