Wetsvoorstel

Wet werken waar je wilt

Met dit initiatiefwetsvoorstel willen de initiatiefnemers ervoor zorgen dat werknemers meer vrijheid krijgen in hoe zij de balans tussen het werken op werklocatie en het werken thuis willen organiseren. De Wet flexibel werken (Wfw) wordt gewijzigd om mogelijk te maken dat een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op eenzelfde manier wordt behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur.

Activiteiten

20 jan 2022
18 jan 2022
Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

07 jul 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

17:20 - 17:21

06 jul 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken
13 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 mei 2021 te 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

16:30 - 17:30

31 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

14:45 - 19:35

24 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13:30 - 13:31

03 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie (in afwachting van het advies Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop).

13:00 - 13:30

Wetgevingsproces

27 jan 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
03 feb 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
24 mrt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 mrt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 apr 2021

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
11 mei 2021

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
12 mei 2021

Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Smeulders tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
19 mei 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jul 2021

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
07 jul 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 sep 2021

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
26 okt 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
27 okt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 jan 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
20 jan 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 mrt 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Week 23

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Meer zien

Documenten

Alle documenten