Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk)

Incidentele wijziging van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) met betrekking tot voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen als hamerstuk.

Tijd activiteit: 15:50 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard. Zie verder de noot.

Tijd activiteit: 13:00 - 13:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:30 - 14:31

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:30

Wetgevingsproces

 1. 25 januari 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 27 januari 2021

  Procedurevergadering Groslijst controversieel verklaren (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 3. 28 januari 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 4. 3 februari 2021

  Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaard. Zie verder de noot. 

 5. 8 februari 2021

  Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk) (35712)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 9 februari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen als hamerstuk. 

 7. 11 februari 2021

  Plenaire vergadering: Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk) (35712)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten