Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid

Met het wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid wordt een procedure in het leven geroepen om staatloosheid vast te laten stellen door een rechter in het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze procedure is toegezegd naar aanleiding van het advies “Geen land te bekennen” van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Hierin concludeerde de ACVZ dat Nederland geen goede procedure heeft om staatloosheid vast te stellen. Dit wetsvoorstel beoogt in deze leemte te voorzien en een zorgvuldige procedure te creëren die voldoet aan de relevante internationale normen (onder meer twee VN verdragen over staatloosheid). De nieuwe procedure sluit grotendeels aan bij de procedure tot vaststelling van het Nederlanderschap op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 85
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Tegen
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdA 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Niet deelgenomen
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 10:16 - 12:15

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 19:10 - 22:29

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:35 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor gezamenlijke plenaire behandeling met wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid (35687).

Tijd activiteit: 13:00 - 14:30

Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen (zie Besluit bij 35718-30)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 21 december 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 januari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 20 januari 2021

  Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 4. 2 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1) 

 5. 20 april 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen (zie Besluit bij 35718-30) 

 6. 20 mei 2021

  Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35687 en 35688-(R2151))

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 20 januari 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor gezamenlijke plenaire behandeling met wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid (35687). 

 8. 25 januari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 5 april 2022

  Plenaire vergadering: Wet vaststellingsprocedure Staatloosheid (35687) + Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen i.v.m. de vaststelling van staatloosheid (35688-(R2151))

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 10. 25 mei 2022

  Plenaire vergadering: Wet vaststellingsprocedure Staatloosheid (35687) + Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen i.v.m. de vaststelling van staatloosheid (35688-(R2151)) (re- en dupliek)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 11. 31 mei 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten