Wetsvoorstel

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

De Nederlanders die vanuit het buitenland per brief deelnemen aan de Tweede Kamer- en Europees Parlementsverkiezingen, stemmen sinds mei 2014 bij wijze van experiment met een model stembiljet dat per eā€“mail aan hen kan worden toegezonden. Verzending per e mail betekent dat de kiezers buiten Nederland zekerheid hebben over het moment waarop zij het stembiljet ontvangen. Die zekerheid is er niet bij verzending per post.
Dit wetsvoorstel, dat de Kieswet wijzigt, regelt dat de kiezers buiten Nederland kunnen blijven stemmen met een stembiljet dat per e-mail aan hen kan worden toegezonden. Verder worden enkele andere maatregelen voorgesteld om te voorkomen dat stemmen niet meetellen.

Activiteiten

17 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 januari 2021 te 14.00 uur

18:00 - 19:00

15 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesĀ  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 14:00

Wetgevingsproces

09 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
15 dec 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 dec 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
21 jan 2021

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35670)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

10 dec 2020
Download Advies Kiesraad
Alle documenten