Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese wetgeving over diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders

Dit wetsvoorstel omvat de uitwerking van twee nieuwe Europese verordeningen voor diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer. De diergeneesmiddelenverordening bevat regels over de markttoelating, vervaardiging, diergeneesmiddelenbewaking, handel, distributie, het gebruik van diergeneesmiddelen en de controle op de diergeneesmiddelenketen. In aanvulling op de diergeneesmiddelenverordening stelt de verordening gemedicineerde diervoeders eisen aan de productie en het gebruik van gemedicineerde diervoeders. Met de nieuwe diergeneesmiddelenverordening wordt het diergeneesmiddelenstelsel dat gebaseerd was op de diergeneesmiddelenrichtlijn in grote lijnen gehandhaafd. Nieuw in deze verordening is de komst van een aantal databanken, waarvan de diergeneesmiddelendatabank de belangrijkste is. Verder zal deze verordening voor harmonisatie van het diergeneesmiddelenstelsel zorgen.

Activiteiten

27 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

12:45 - 13:45

16 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 12 januari 2021 om 12.00 uur.

11:15 - 12:15

08 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

17:15 - 17:30

Wetgevingsproces

04 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
08 dec 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 dec 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
12 jan 2021

Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese wetgeving over diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien