Gang

Wetsvoorstel Goedkeuring opzegging deel IV Europese Code inzake sociale zekerheid

Het kabinet wil deel IV van de Europese Code inzake sociale zekerheid opzeggen. Deel IV van de Code bevat minimumnormen voor het verstrekken van een uitkering in geval van werkloosheid. Voorgeschreven staat het recht voor op een werkloosheidsuitkering voor een duur van tenminste 21 weken na 1 jaar werken. In Nederland heeft iemand pas recht op een uitkering met een duur van 21 weken, als hij voorafgaand aan de werkloosheid gedurende 5 jaar heeft gewerkt. Indien sprake is van een arbeidsverleden van minder dan 5 jaar, dan is de duur van de uitkering korter. De Werkloosheidswet (WW) voldoet daarom niet aan deel IV van de Code. Volgens het kabinet biedt het Nederlandse socialezekerheidsstelsel voldoende bescherming tegen het risico van werkloosheid. Het voldoen aan deel IV van de Code vereist fundamentele en omvangrijke wijzigingen van de Werkloosheidswet. De Nederlandse werkloosheidswetgeving is wel in overeenstemming met het op 28 juni 1952 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende minimumnormen van sociale zekerheid (Trb. 1953, 69).

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Procedurevergadering

Besluit: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om dit wetsvoorstel ter advisering voor te leggen aan de Stichting van de Arbeid.  Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:15 - 14:20

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-6)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 januari 2021 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Wetgevingsproces

 1. 16 november 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 november 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 1 december 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 januari 2021 om 14.00 uur. 

 4. 13 januari 2021

  Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van deel IV van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47) (35638)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 2 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-6) 

 7. 3 februari 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 9 februari 2021

  Procedures en brieven (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 9. 12 mei 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 1 februari 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om dit wetsvoorstel ter advisering voor te leggen aan de Stichting van de Arbeid.  Nota naar aanleiding van het verslag afwachten. 

 11. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

Documenten