Wetsvoorstel

Goedkeuring opzegging deel IV Europese Code inzake sociale zekerheid

Het kabinet wil deel IV van de Europese Code inzake sociale zekerheid opzeggen. Deel IV van de Code bevat minimumnormen voor het verstrekken van een uitkering in geval van werkloosheid. Voorgeschreven staat het recht voor op een werkloosheidsuitkering voor een duur van tenminste 21 weken na 1 jaar werken. In Nederland heeft iemand pas recht op een uitkering met een duur van 21 weken, als hij voorafgaand aan de werkloosheid gedurende 5 jaar heeft gewerkt. Indien sprake is van een arbeidsverleden van minder dan 5 jaar, dan is de duur van de uitkering korter. De Werkloosheidswet (WW) voldoet daarom niet aan deel IV van de Code. Volgens het kabinet biedt het Nederlandse socialezekerheidsstelsel voldoende bescherming tegen het risico van werkloosheid. Het voldoen aan deel IV van de Code vereist fundamentele en omvangrijke wijzigingen van de Werkloosheidswet. De Nederlandse werkloosheidswetgeving is wel in overeenstemming met het op 28 juni 1952 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende minimumnormen van sociale zekerheid (Trb. 1953, 69).

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
01 feb 2022
Procedurevergadering

Besluit: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om dit wetsvoorstel ter advisering voor te leggen aan de Stichting van de Arbeid.  Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken
03 feb 2021
02 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-6)

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
01 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 januari 2021 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

19 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

14:10 - 14:11

Wetgevingsproces

16 nov 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
19 nov 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 dec 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 jan 2021

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van deel IV van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47) (35638)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
03 feb 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 feb 2021

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
12 mei 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 feb 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten