Wetsvoorstel

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329)

Doel van deze wijziging is het uitbreiden van de aansprakelijkheid voor verontreiniging door bunkerolie voor schepen naar het Caraïbisch deel van het Koninkrijk.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
17 nov 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 december 2020.

16:45 - 17:15

05 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

13:15 - 13:16

Wetgevingsproces

02 nov 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
05 nov 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 nov 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
08 dec 2020

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES inzake wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten