Wetsvoorstel

Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en diverse andere wetten in verband met het opnemen van invoeringsrecht in en het overbrengen van overgangsrecht naar de Wet voortgezet onderwijs 2020 en wegens aanpassing van verwijzingen in andere wetten. Diverse overgangsbepalingen in wetten tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES zijn materieel uitgewerkt en kunnen dus komen te vervallen en overgangsbepalingen die nog niet zijn uitgewerkt dienen een plaats te krijgen in de Wet voortgezet onderwijs 2020

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
29 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 18 november 2020 te 10.00 uur.

10:00 - 11:00

27 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

16:15 - 16:30

Wetgevingsproces

26 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
27 okt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 okt 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
18 nov 2020

Wijziging van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en diverse andere wetten in verband met het opnemen van invoeringsrecht in en het overbrengen van overgangsrecht naar de Wet voortgezet onderwijs 2020 en wegens aanpassing van verwijzingen in andere wetten (Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten