Wetsvoorstel

Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19

Deze zesde incidentele suppletoire begroting wijzigt de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 in verband met uitgaven inzake coronamaatregelen.

Activiteiten

27 okt 2020
15 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 27 oktober te 10.00 uur.

10:00 - 11:00

13 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 15:35

Wetgevingsproces

09 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
13 okt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 okt 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
27 okt 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19)

Inbreng feitelijke vragen