Wetsvoorstel

Wij­zi­ging van de Wet werk en in­ko­men naar ar­beids­ver­mo­gen en de Ziek­te­wet

Deze wetswijziging biedt werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers. Bij de toets op de re-integratie-inspanningen voor een langdurig zieke (RIV-toets) beoordeelt de verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), vanaf 1 september 2021, niet langer het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen voor werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken.

Activiteiten

09 nov 2020
13 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 november 2020 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

06 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

01 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
06 okt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 okt 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 okt 2020

Vaststelling programma Rondetafelgesprek Wetsvoorstel 35589

E-mailprocedure
09 nov 2020

Rondetafelgesprek wetsvoorstel 35589

Hoorzitting / rondetafelgesprek
11 nov 2020

Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV (35589)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten