Gang

Wetsvoorstel Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek

Er zijn mensen op hoge leeftijd die op enig moment hun leven als «voltooid» beschouwen en gaan lijden aan een voor hen te lang geworden leven. Dit wetsvoorstel beantwoordt de vraag op welke manier aan deze groeiende wens onder ouderen tot meer autonomie tegemoet kan worden gekomen, als zij hun leven als voltooid beschouwen. Door een uitzondering te maken op de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding door een levenseindebegeleider bewerkstelligt dit wetsvoorstel voor de hierboven beschreven groep mensen de mogelijkheid om op een zelfgekozen moment het leven waardig te kunnen beëindigen. Deze ouderen krijgen zo de regie over een zelfgekozen levenseinde.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen nadat het bij de commissie regeling van werkzaamheden gehonoreerde rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  De commissie stemt ermee in om het aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te vragen advies aan de Kamer voor te leggen.  De commissie besluit om de datum voor de inbreng voor het verslag vast te stellen na ontvangst van het advies van de AP.

Tijd activiteit: 16:30 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 15:01

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:10 - 15:11

Wetgevingsproces

 1. 17 juli 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 9 september 2020

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 3. 25 mei 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 4. 2 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 24 mei 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 6. 8 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 20 december 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  De commissie stemt ermee in om het aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te vragen advies aan de Kamer voor te leggen.  De commissie besluit om de datum voor de inbreng voor het verslag vast te stellen na ontvangst van het advies van de AP. 

 8. 30 januari 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 9. 3 juli 2024

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen nadat het bij de commissie regeling van werkzaamheden gehonoreerde rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden. 

Documenten