Gang

Wetsvoorstel Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

Voorstel voor de invoering van een conditionele eindafrekeningsverplichting in de Wet op de dividendbelasting 1965. Dit initiatiefvoorstel van het lid Van der Lee is oorspronkelijk ingediend door het oud-Tweede Kamerlid Snels (GroenLinks).

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:05 - 13:06

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie; het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling, maar nog niet geagendeerd.

Tijd activiteit: 09:30 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie; het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling, maar nog niet geagendeerd.

Tijd activiteit: 16:15 - 17:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:35 - 13:36

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, op verzoek van de indiener van deze initiatiefwet.

Tijd activiteit: 15:30 - 17:00

E-mailprocedure

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 10 december 2020 om 14.00 uur.  Voorafgaand aan het leveren van de inbreng wenst de commissie in een besloten technische briefing te spreken met de indiener van het initiatiefwetsvoorstel en met ambtenaren van het ministerie, alsmede een openbaar gesprek te voeren met twee nader te selecteren deskundigen. De leden Omtzigt en Snels worden verzocht een voorstel daartoe uit te werken en aan de commissie ter instemming voor te leggen.

Tijd activiteit: 13:45 - 14:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:30 - 15:35

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie. Na ontvangst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemer wordt de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel ter hand genomen.

Tijd activiteit: 13:45 - 14:55

Wetgevingsproces

 1. 10 juli 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 9 september 2020

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. Na ontvangst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemer wordt de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel ter hand genomen.  

 3. 24 september 2020

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 4. 13 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 5. 29 oktober 2020

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 10 december 2020 om 14.00 uur.  Voorafgaand aan het leveren van de inbreng wenst de commissie in een besloten technische briefing te spreken met de indiener van het initiatiefwetsvoorstel en met ambtenaren van het ministerie, alsmede een openbaar gesprek te voeren met twee nader te selecteren deskundigen. De leden Omtzigt en Snels worden verzocht een voorstel daartoe uit te werken en aan de commissie ter instemming voor te leggen. 

 6. 30 november 2020

  Rondetafelgesprek Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting (35523)

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 7. 10 december 2020

  Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 18 december 2020

  [ E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van het lid Snels om een extern onderzoek te laten doen ten behoeve van de behandeling van de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting (35523)

  E-mailprocedure

 9. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 10. 14 april 2021

  Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, op verzoek van de indiener van deze initiatiefwet. 

 11. 12 mei 2021

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 12. 19 mei 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 13. 3 november 2021

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 14. 17 november 2021

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie; het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling, maar nog niet geagendeerd. 

 15. 9 december 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 15 december 2021

  Procedurevergadering Financiën (Hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 17. 2 februari 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 9 februari 2022

  Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

 19. 10 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 20. 23 februari 2022

  Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

 21. 8 september 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 22. 15 september 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie; het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling, maar nog niet geagendeerd. 

 23. 15 september 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 24. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 25. 11 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 26. 18 mei 2024

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting (35523)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Documenten