Wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de ontwikkeling van de AOW-leeftijd met ingang van 2025 voor 2/3-gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Met dit wetsvoorstel stelt het kabinet voor de 1-op-1-koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting te vervangen door de 2/3-koppeling. Dit betekent dat elk jaar levenswinst zich vertaalt in gemiddeld acht maanden langer doorwerken en gemiddeld vier maanden langer AOW-pensioen. De koppeling van de pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting wordt op vergelijkbare wijze aangepast.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 127
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 32
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
SGP 3
50PLUS 3
DENK 3
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
FVD 2
Van Haga 1

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd) - 35520 - LET OP tijdstip gewijzigd

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 19:00 - 23:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een spoedig in te plannen wetgevingsoverleg.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 22 september 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 15:05 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 8 juli 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 september 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 8 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 4. 22 september 2020

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd) - 35520

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 13 oktober 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 6. 5 november 2020

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd) - 35520 - LET OP tijdstip gewijzigd

  Wetgevingsoverleg

 7. 10 november 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven