Wetsvoorstel Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

Voorstel om in de Wet op het financieel toezicht (Wft) vast te leggen dat bankmedewerkers, verzekeraars en financiële adviseurs die een deel van hun vaste beloning in de vorm van aandelen ontvangen, die aandelen eerst na vijf jaar mogen verkopen. Ook krijgen financiële ondernemingen de verplichting om meer openheid te geven over beloningsvoorstellen.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:16

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Indien dit niet meer mogelijk blijkt voorafgaand aan het verkiezingsreces, zou de commissie alsnog kunnen besluiten dit voorstel in een WGO te behandelen.

Tijd activiteit: 13:45 - 14:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:05 - 16:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 26 augustus 2020 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 09:15 - 10:15

Wetgevingsproces

 1. 2 juli 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 2 juli 2020

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 3. 26 augustus 2020

  Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 4. 1 september 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 29 oktober 2020

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 6. 4 november 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 8. 21 april 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (35514)

  Hamerstukken

Documenten

Naar boven