Wetsvoorstel

Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

Voorstel om in de Wet op het financieel toezicht (Wft) vast te leggen dat bankmedewerkers, verzekeraars en financiële adviseurs die een deel van hun vaste beloning in de vorm van aandelen ontvangen, die aandelen eerst na vijf jaar mogen verkopen. Ook krijgen financiële ondernemingen de verplichting om meer openheid te geven over beloningsvoorstellen.

Activiteiten

04 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:10 - 14:11

29 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Indien dit niet meer mogelijk blijkt voorafgaand aan het verkiezingsreces, zou de commissie alsnog kunnen besluiten dit voorstel in een WGO te behandelen.

13:45 - 14:45

01 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:05 - 16:00

02 jul 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 26 augustus 2020 om 14.00 uur.

09:15 - 10:15

Wetgevingsproces

02 jul 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
02 jul 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
26 aug 2020

Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
01 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 okt 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
04 nov 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jan 2021

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

Procedurevergadering

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen) (35514)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

Alle documenten