Wetsvoorstel

Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen

Uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PbEU, L 130) (Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen)

Activiteiten

02 jul 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

15:30 - 15:31

01 jul 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 2 september 14.00 uur.

13:00 - 14:00

Wetgevingsproces

29 jun 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
01 jul 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
02 jul 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 sep 2020

Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)