Wetsvoorstel

Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

Het wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van het Coronavirus.

Activiteiten

30 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling na het zomerreces, conform het commissiebesluit van 29 juni 2020.

17:15 - 18:15

16 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

17:00 - 18:00

03 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen reeds vastgesteld op 4 juni 2020 te 14.00 uur.

12:30 - 13:30

28 mei 2020
E-mailprocedure

Besluit: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties ingestemd met het voorstel ten aanzien van een gezamenlijke inbrengtermijn bij de incidentele suppletoire begrotingen voor EZK en SZW: VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, CU, PvdD, 50PLUS, SGP. Dat betekent dat het voorstel voor de inbrengtermijn bij genoemde begrotingen is aangenomen.1.Inbrengtermijn voor verslag (feitelijke vragen) over de afzonderlijke incidentele suppletoire begrotingen vaststellen op donderdag 4 juni te 14.00 uur.2.De bewindslieden vragen de antwoorden in te dienen uiterlijk vrijdag 12 juni te 14.00 uur.Commissies besluiten na beantwoording van de feitelijke vragen zelf over de verdere behandeling van ‘hun’ suppletoire begrotingen

12:00 - 12:00

27 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:45 - 13:46

Wetgevingsproces

26 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
27 mei 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 mei 2020

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel voor inbrengtermijnen bij drie incidentele suppletoire begrotingen Noodpakket 2.0

E-mailprocedure
03 jun 2020

Procedurevergadering (via videoconferentie)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten