Wetsvoorstel

Wet ambulancevoorzieningen

De aanleiding voor de Wet ambulancevoorzieningen is het aflopen van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) per 1 januari 2021. De Wet ambulancevoorzieningen wil zekerheid bieden over ambulancevoorzieningen in de toekomst. Dit moet met name de continuïteit en kwaliteit, waaronder innovatie, van de ambulancevoorzieningen ten goede komen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1

Activiteiten

30 jun 2020
24 jun 2020
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

16:00 - 20:00

18 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 13:31

17 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum ten behoeve van het verslag is reeds vastgesteld op 9 juni 2020.   Aanmelden voor plenaire behandeling.

14:30 - 16:00

27 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13:45 - 13:46

Wetgevingsproces

26 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
27 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 jun 2020

Regels inzake de organisatie, beschikbaarheid en kwaliteit van ambulancevoorzieningen (Wet ambulancevoorzieningen) - 35471

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 jun 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
18 jun 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jun 2020

Plenaire vergadering: Wet ambulancevoorzieningen (35471)

Plenair debat (wetgeving)
30 jun 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten