Wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over 2019 opgenomen.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 14:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:50 - 13:51

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:45 - 14:50

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 13:46

Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 02:15 - 03:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 12:30 - 12:31

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor de stemmingen over de Slotwetten.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:15 - 14:16

Procedurevergadering

Besluit: Er is reeds een verslag (in de vorm van een lijst van feitelijke vragen) uitgebracht op 28 mei 2020.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:25 - 15:30

Wetgevingsproces

 1. 20 mei 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 mei 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 28 mei 2020

  AR-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (XIV), vragen aan de regering

  Inbreng feitelijke vragen

 4. 28 mei 2020

  AR-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (XIV), vragen aan de Algemene Rekenkamer

  Inbreng feitelijke vragen

 5. 28 mei 2020

  Jaarverslag ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) 2019

  Inbreng feitelijke vragen

 6. 28 mei 2020

  Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019

  Inbreng feitelijke vragen

 7. 3 juni 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 8. 10 juni 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 15 juni 2020

  Verantwoordingsstukken LNV 2019

  Inbreng schriftelijk overleg

 10. 17 juni 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 11. 25 juni 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 1 juli 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 13. 2 juli 2020

  Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

  Stemmingen

 14. 2 juli 2020

  Plenaire vergadering: VSO Jaarverslag Ministerie LNV en Diergezondheidsfonds 2019 (35470-XIV-1)

  Plenair debat (tweeminutendebat)

 15. 2 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 3 september 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 10 februari 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 14 april 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 19. 12 mei 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten

Naar boven