Wetsvoorstel Regels over een tijdelijke voorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en wijziging van de Loodsenwet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Algemene wet inkomens...

Het wetsvoorstel is een zogenoemde verzamelwet. Het bevat verschillende voorzieningen en wettelijke aanpassingen die onder andere nodig zijn door veranderde omgangsvormen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus (Covid-19). Het voorstel regelt dat ledenvergaderingen van de Nederlandse Loodsencorporatie en de regionale corporaties tijdelijk via elektronische weg kunnen plaatsvinden. Ook voorziet het in een aanpassing van de regels die gelden voor het uitreiken van exploten door deurwaarders. Daarnaast worden de invorderings- en belastingrente tijdelijk verlaagd om de liquiditeit van ondernemers te ondersteunen. Tenslotte wordt een geconstateerde omissie in de luchtvaartwet BES gerepareerd waarmee het tijdelijk beperken of verbieden van het burgerluchtverkeer boven (gedeelten) van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voortaan mogelijk is als een ‘Notice to Airman’ (NOTAM).

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
SGP 3
DENK 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 14:00 - 14:05

E-mailprocedure

Besluit: Maandag 18 mei 12.00 uur is vastgesteld als inbrengdatum voor een wetsverslag en de regering zal worden verzocht uiterlijk maandag 25 mei de nota n.a.v. verslag aan de Kamer te doen toekomen.

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Wetgevingsproces

 1. 12 mei 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 14 mei 2020

  Behandelvoorstel ten aanzien van Verzamelspoedwet Covid-19

  E-mailprocedure

 3. 14 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 18 mei 2020

  Verzamelspoedwet Covid-19

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 26 mei 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven