Wetsvoorstel

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Om in de huidige uitzonderlijke situatie (de uitbraak van het corona-virus (COVID-19), waarbij fysieke aanwezigheid tijdens vergaderingen slechts (zeer) beperkt mogelijk is, toch de continuïteit van het bestuur en de rechtmatigheid en democratische legitimatie
van besluitvorming te kunnen waarborgen, wordt in deze wet tijdelijk voorzien in de mogelijkheid om digitaal besluiten te nemen door de volksvertegenwoordigende organen via videoconferencing.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

01 apr 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken   Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

20:40 - 20:41

31 mrt 2020

Wetgevingsproces

31 mrt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
31 mrt 2020

Voorstel om voor de spoedwet 35424 de inbrengtermijn voor het verslag vast te stellen op 16.00 uur

E-mailprocedure
31 mrt 2020

Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (TK 35424)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
01 apr 2020

Verzoek om voorstel van wet 35424 plenair als hamerstuk aan te melden

E-mailprocedure
01 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 apr 2020

Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en over alle punten van de uitgestelde stemmingen van 17 maart 2020 en over de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (35 424))

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten