Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Het wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De coronacrisis raakt vele sectoren en leveringsketens. Het kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief aan voldoende financiering kunnen blijven komen. Om te beginnen wordt het garantiebudget van de GO substantieel met € 1,1 mld verhoogd tot € 1,5 mld. Ook de maximale GO-faciliteit per onderneming zal substantieel worden verhoogd van € 50 mln naar € 150 mln. Door deze verhogingen ontstaan ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

26 mrt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

10:15 - 10:16

25 mrt 2020
Wetgevingsoverleg

Gecombineerd wetgevingsoverleg over vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie

Besluit: Behandeld.

13:30 - 17:30

20 mrt 2020
E-mailprocedure

Besluit: Ingestemd met: 1. Inbrengtermijn voor feitelijke vragen over de afzonderlijke incidentele suppletoire begrotingen vaststellen op maandag 23 maart te 12.00 uur.2. De bewindslieden verzoeken de antwoorden in te dienen uiterlijk dinsdag 24 maart te 17.00 uur.3. Over de gecombineerde behandeling van de begrotingen, na ontvangst van de antwoorden op feitelijke vragen, wordt een afzonderlijk voorstel per e-mail voorgelegd.

12:00 - 12:00

20 mrt 2020
E-mailprocedure

Besluit: Een gecombineerd wetgevingsoverleg plannen met de minister van Financiën op woensdag 25 maart 2020 van 13.30 uur tot 17.30 uur over vier incidentele suppletoire begrotingen (EZK, FIN, LNV en SZW) inzake Noodpakket banen en economie.

16:00 - 16:00

Wetgevingsproces

18 mrt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
20 mrt 2020

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel voor de behandeling van vier incidentele suppletoire begrotingen

E-mailprocedure
20 mrt 2020

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel voor het houden van een gecombineerd wetgevingsoverleg over vier incidentele suppletoire begrotingen

E-mailprocedure
23 mrt 2020

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)(35413)

Inbreng feitelijke vragen
25 mrt 2020

Gecombineerd wetgevingsoverleg over vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie

Wetgevingsoverleg
26 mrt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 mrt 2020

Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus over en de incidentele suppletoire begrotingen inzake de noodpakketten banen en economie (35412 t/m 35415) en de incidentele suppletoire begroting inzake consulaire dienstverlening (35416))

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten