Wetsvoorstel

Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers

Initiatiefwetsvoorstel van van de leden Markuszower en De Graaf om vergoedingen aan asielzoekers vanwege trage procedures af te schaffen. Aanvragers van asiel bij wie de wettelijke beslistermijn niet wordt gehaald, hebben nu wettelijk recht op financiële compensatie. Deze mogelijkheid bestaat op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, die ook voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geldt.

Activiteiten

28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verzoeken wanneer het wetsvoorstel over de definitieve afschaffing dwangsommen in vreemdelingenzaken naar de Kamer wordt verstuurd.   Niet controversieel verklaren.

13:00 - 15:30

02 jul 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 15:31

11 mei 2020
07 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

22:10 - 22:11

Wetgevingsproces

06 mrt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
07 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 mei 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 mei 2020

Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers (35406)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
19 jun 2020

Verzoek aanmelding en behandeling voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (35406)

E-mailprocedure
02 jul 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
02 jul 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jan 2021

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 mei 2021

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
26 mei 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers) (35406)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Meer zien

Documenten

Alle documenten