Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het coronavirus

Op 28 januari 2020 is een ministeriële regeling van de Wet publieke gezondheid (Wpg) vastgesteld. In deze regeling is bepaald dat het novel coronavirus (2019-nCoV) behoort tot groep A van de Wpg. Hiermee ontstaat de wettelijke meldingsplicht voor deze infectieziekte. Indien een in Nederland werkzame arts bij een door hem onderzocht persoon novel coronavirus (2019-nCoV) vermoedt of vaststelt, moet hij dit meteen melden. Ook is hiermee de bevoegdheid geactiveerd om geïnfecteerde (of vermoedelijk geïnfecteerde) personen te isoleren. Dit wetsvoorstel houdt in dat deze ministeriële regeling in de Wpg wordt opgenomen.

Activiteiten

11 mrt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 18 maart 2020 te 14.00 uur.

10:15 - 11:30

03 mrt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

20 feb 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
03 mrt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 mrt 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
18 mrt 2020

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV (35401)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten