Wetsvoorstel Wijziging van de Kadasterwet in verband met elektronische ondertekening

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de Kadasterwet te wijzigen zodat het Kadaster in overeenstemming met de eIDAS-verordening kan doorgaan met het geautomatiseerd aanmaken en ondertekenen van berichten van de bewaarder. Het Kadaster maakt, voor de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte documenten, gebruik van een gekwalificeerd elektronisch zegel. Dit is in overeenstemming met de eIDAS-verordening, maar niet met de Kadasterwet. Met de voorliggende wetswijziging wordt de Kadasterwet hierop aangepast.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden als hamerstuk

Tijd activiteit: 11:30 - 13:00

Procedurevergadering

Besluit: De commissie acht de behandeling van dit wetsvoorstel urgent en voorziet de plenaire afdoening ervan zo mogelijk nog vóór het zomerreces, eventueel als hamerstuk.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag over het wetsvoorstel vaststellen op donderdag 26 maart 2020.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 13 februari 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 februari 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 5 maart 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 4. 26 maart 2020

  Wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten (TK 35395)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 6 april 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 6. 14 mei 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

 7. 19 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 28 mei 2020

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten (35395)

  Hamerstukken

Documenten

Naar boven