Wetsvoorstel

Wijziging van de Kadasterwet in verband met elektronische ondertekening

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de Kadasterwet te wijzigen zodat het Kadaster in overeenstemming met de eIDAS-verordening kan doorgaan met het geautomatiseerd aanmaken en ondertekenen van berichten van de bewaarder. Het Kadaster maakt, voor de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte documenten, gebruik van een gekwalificeerd elektronisch zegel. Dit is in overeenstemming met de eIDAS-verordening, maar niet met de Kadasterwet. Met de voorliggende wetswijziging wordt de Kadasterwet hierop aangepast.

Activiteiten

05 mrt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag over het wetsvoorstel vaststellen op donderdag 26 maart 2020.

11:30 - 12:30

18 feb 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

13 feb 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
18 feb 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 mrt 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
26 mrt 2020

Wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten (TK 35395)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)