Wetsvoorstel

Inroepen bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap

Het voorstel strekt er toe in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) een bedenktijd in te voeren van maximaal 250 dagen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een voornemen in het Regeerakkoord. De bedoeling hiervan is het bestuur van een beursgenoteerde naamloze vennootschap meer tijd en rust te gunnen voor de inventarisatie en weging van belangen van de onderneming en haar stakeholders.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
FVD 2
Van Haga 1

Activiteiten

08 sep 2020
03 sep 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (35367)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:45 - 23:58

19 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 16:01

22 jan 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 februari 2020.

14:30 - 16:00

14 jan 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

14:00 - 15:15

Wetgevingsproces

18 dec 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
14 jan 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 jan 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 feb 2020

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (35367)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
07 apr 2020

Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

Procedurevergadering
19 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 sep 2020

Plenaire vergadering: Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (35367)

Plenair debat
08 sep 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

20 dec 2019
Download Advies Rvdr
20 dec 2019
Download Advies ATR
28 aug 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten