Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage

Voor de zorgverzekering betaalt de verzekeringnemer aan de zorgverzekeraar een nominale premie. Wanneer de verzekeringnemer dat niet doet en de betalingsachterstand is opgelopen tot zes maanden, meldt de zorgverzekeraar hem bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) aan als wanbetaler. Daarna moet de verzekeringnemer in plaats van de nominale premie een bestuursrechtelijke premie aan het CAK betalen. De zorgverzekeraar ontvangt dan een bijdrage van het CAK voor het verzekerd houden van de wanbetaler (artikel 34a Zvw). Dit wordt de wanbetalersbijdrage genoemd. Dit wetsvoorstel vereenvoudigt de manier waarop de wanbetalersbijdrage aan zorgverzekeraars wordt betaald. Daarnaast vereenvoudigt het toezicht op de verplichtingen van zorgverzekeraars gericht op het verminderen van het aantal wanbetalers.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:50

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 februari 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:20 - 15:30

Wetgevingsproces

 1. 17 december 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 december 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 3. 16 januari 2020

  Procedurevergadering (afwijkende dag)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 februari 2020 te 14.00 uur. 

 4. 5 februari 2020

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage - 35362

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 9 september 2020

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 10 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 17 september 2020

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage (35362)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten