Wetsvoorstel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage

Voor de zorgverzekering betaalt de verzekeringnemer aan de zorgverzekeraar een nominale premie. Wanneer de verzekeringnemer dat niet doet en de betalingsachterstand is opgelopen tot zes maanden, meldt de zorgverzekeraar hem bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) aan als wanbetaler. Daarna moet de verzekeringnemer in plaats van de nominale premie een bestuursrechtelijke premie aan het CAK betalen. De zorgverzekeraar ontvangt dan een bijdrage van het CAK voor het verzekerd houden van de wanbetaler (artikel 34a Zvw). Dit wordt de wanbetalersbijdrage genoemd. Dit wetsvoorstel vereenvoudigt de manier waarop de wanbetalersbijdrage aan zorgverzekeraars wordt betaald. Daarnaast vereenvoudigt het toezicht op de verplichtingen van zorgverzekeraars gericht op het verminderen van het aantal wanbetalers.

Activiteiten

16 jan 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 februari 2020 te 14.00 uur.

14:30 - 15:30

19 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:20 - 15:30

Wetgevingsproces

17 dec 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
19 dec 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 jan 2020

Procedurevergadering (afwijkende dag)

Procedurevergadering
05 feb 2020

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage - 35362

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien