Wetsvoorstel

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van Richtlijn 2018/957/EU van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (de herzieningsrichtlijn).De herzieningsrichtlijn beoogt een nieuw en beter evenwicht te treffen tussen de doelstellingen van de detacherings-richtlijn, met name door het bieden van meer bescherming aan gedetacheerde werknemers.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Van Haga 1
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdD 4
Groep Krol/vKA 2

Activiteiten

12 mei 2020
07 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel behandelen in een wetgevingsoverleg vóór 29 mei 2020.

14:45 - 15:45

18 dec 2019
17 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16:00 - 16:45

17 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 januari 2020 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

11 dec 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
17 dec 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 dec 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 dec 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 jan 2020

Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn) - 35358

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
07 apr 2020

Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)

Procedurevergadering
12 mei 2020

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn - 35358

Wetgevingsoverleg
14 mei 2020

Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS, de Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35 225), de Wet homologatie onderhands akkoord (35 249) en de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35 358))

Stemmingen
Meer zien

Documenten

12 dec 2019
Download Advies ATR
Alle documenten