Wetsvoorstel

Goedkeuring van het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155)

Op 12 november 2012 is in Seoul het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten tot stand gekomen. Dit wetsvoorstel dient tot goedkeuring van het Protocol en regelt dat enkele wettelijke voorzieningen kunnen worden getroffen om dit Protocol uit te kunnen voeren.
Het doel van het wetsvoorstel is het voorkomen en bestrijden van de toenemende handel in illegale tabaksproducten. Handel in illegale tabaksproducten ondermijnt het beleid voor tabaksontmoediging. Het wetsvoorstel voert een vergunningen- en controlesysteem in voor productieapparatuur en stelt zorgvuldigheidseisen aan de toeleveringsketen van tabak, tabaksproducten en productieapparatuur.

Activiteiten

10 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport   Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:15

18 dec 2019

Wetgevingsproces

Documenten

Alle documenten