Wetsvoorstel

Goedkeuring van het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155)

Op 12 november 2012 is in Seoul het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten tot stand gekomen. Dit wetsvoorstel dient tot goedkeuring van het Protocol en regelt dat enkele wettelijke voorzieningen kunnen worden getroffen om dit Protocol uit te kunnen voeren.
Het doel van het wetsvoorstel is het voorkomen en bestrijden van de toenemende handel in illegale tabaksproducten. Handel in illegale tabaksproducten ondermijnt het beleid voor tabaksontmoediging. Het wetsvoorstel voert een vergunningen- en controlesysteem in voor productieapparatuur en stelt zorgvuldigheidseisen aan de toeleveringsketen van tabak, tabaksproducten en productieapparatuur.

Activiteiten

18 mrt 2020
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

23:10 - 23:11

12 mrt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:30 - 15:00

11 mrt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

18 dec 2019
10 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport   Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

06 dec 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
10 dec 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 dec 2019

Procedurevergadering (Let op: afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
22 jan 2020

Goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155) - 35356

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten