Gang

Wetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon

Nederland kent sinds 1969 een wettelijk minimumloon. Dit wetsvoorstel strekt tot invoering van een, voor een ieder die onder de reikwijdte van het wettelijk minimumloon (Wml) valt, geldend uniform minumumuurloon. De invoering van een wettelijk minimumuurloon leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon. De hoogte van het minimumloon per uur wordt hierdoor niet alleen voor iedereen gelijk, maar ook inzichtelijker.
Daarnaast beogen de initiatiefnemers met dit wetsvoorstel het minimumloon te verhogen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 145
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 19:30 - 20:14

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:00

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 10:15 - 13:15

Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:00 - 13:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 22:10 - 22:11

Wetgevingsproces

 1. 14 november 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 november 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 3. 7 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 4. 3 juni 2020

  Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (35335)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 15 juni 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 6. 29 juni 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 30 juni 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 8. 1 juli 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 3 september 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 8 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 11. 9 september 2020

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (35335) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 12. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 13. 11 november 2021

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (35335) (Antwoord 1e termijn)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 14. 16 november 2021

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 15. 9 december 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 22 maart 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 17. 11 mei 2022

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (re-en dupliek) (35335)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 18. 17 mei 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 19. 7 juni 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten