Wetsvoorstel

Wet invoering minimumuurloon

Nederland kent sinds 1969 een wettelijk minimumloon. Dit wetsvoorstel strekt tot invoering van een, voor een ieder die onder de reikwijdte van het wettelijk minimumloon (Wml) valt, geldend uniform minumumuurloon. De invoering van een wettelijk minimumuurloon leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon. De hoogte van het minimumloon per uur wordt hierdoor niet alleen voor iedereen gelijk, maar ook inzichtelijker.
Daarnaast beoogt de initiatiefnemer met dit wetsvoorstel het minimumloon te verhogen.

Activiteiten

11 mei 2022
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:30 - 20:14

11 nov 2021
09 sep 2020
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

10:15 - 13:15

08 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

03 sep 2020
01 jul 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:00 - 13:01

29 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

11:30 - 12:30

12 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 3 juni 2020 te 14.00 uur.

09:30 - 10:15

07 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

22:10 - 22:11

Wetgevingsproces

14 nov 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
19 nov 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
07 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mei 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
03 jun 2020

Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (35335)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15 jun 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
29 jun 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
30 jun 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
01 jul 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 sep 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
09 sep 2020

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (35335) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 nov 2021

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (35335) (Antwoord 1e termijn)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
16 nov 2021

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
09 dec 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mrt 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
11 mei 2022

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (re-en dupliek) (35335)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
17 mei 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

04 sep 2020
Download Sprekerslijst
22 apr 2022
Download Sprekerslijst
Alle documenten