Wetsvoorstel

Begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.

Activiteiten

17 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:15 - 15:20

18 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:20 - 14:30

19 sep 2019
01 okt 2019
03 okt 2019
Technische briefing

Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over de te ontvangen brief houdende Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) (o.b.v. de nu beschikbare informatie is er onvoldoende basis voor de ARK om een begrotingsbrief KR op te stellen. Daarmee komt de briefing te vervallen.

12:00 - 13:00

03 okt 2019
08 okt 2019
08 okt 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Koninkrijksrelaties (35300-IV) (1e termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

16:30 - 18:30

10 okt 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Koninkrijksrelaties (35300-IV) (voortzetting)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

12:00 - 16:15

10 okt 2019
16 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Reeds betrokken bij de inbreng feitelijke vragen op 25 september 2019 en plenair debat begroting Koninkrijksrelaties week 7 oktober 2019

13:00 - 13:30

Wetgevingsproces

17 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
17 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 sep 2019

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

Inbreng feitelijke vragen
01 okt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 okt 2019

Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over de te ontvangen brief houdende Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) (o.b.v. de nu beschikbare informatie is er onvoldoende basis voor de ARK om een begrotingsbrief KR op te stellen. Daarmee komt de briefing te vervallen.

Technische briefing
03 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 okt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 okt 2019

Plenaire vergadering: Begroting Koninkrijksrelaties (35300-IV) (1e termijn Kamer)

Plenair debat
10 okt 2019

Plenaire vergadering: Begroting Koninkrijksrelaties (35300-IV) (voortzetting)

Plenair debat
10 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 okt 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
16 okt 2019

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
17 okt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 okt 2019

Kabinetsreactie op Voorlichting van de Raad van State en Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties

Inbreng feitelijke vragen
Meer zien

Documenten

07 okt 2019
Download Sprekerslijst
09 okt 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten