Wetsvoorstel

Wet versterking decentrale rekenkamers

Het wetsvoorstel strekt ertoe de regeling van de huidige rekenkamerfunctie in de Gemeentewet en de Provinciewet te laten vervallen. In het voorstel worden gemeenten en provincies verplicht een rekenkamer in te stellen. Daarnaast worden enkele onderzoeksbevoegdheden van de rekenkamers uitgebreid.

Activiteiten

01 jul 2021
10 dec 2020
01 okt 2020
08 sep 2020
19 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 16:01

14 mei 2020
03 dec 2019
17 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 12 december 2019 te 14:00 uur.

11:30 - 13:00

08 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:40 - 16:30

Wetgevingsproces

04 okt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
08 okt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 okt 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
03 dec 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 dec 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
12 dec 2019

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers) (35 298)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
19 dec 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
14 mei 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
19 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 sep 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 sep 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
01 okt 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 dec 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 dec 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

Procedurevergadering
01 jul 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
07 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 mei 2022

Plenaire vergadering: Wet versterking decentrale rekenkamers (35298)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

07 okt 2019
Download Advies AR
07 okt 2019
Download Advies IPO
07 okt 2019
Download Nader advies AR
07 okt 2019
Download Advies NVRR
07 okt 2019
Download Advies VNG
17 jun 2021
Download Reactie VNG-IPO
17 jun 2021
Download Reactie NVRR
17 jun 2021
Download Reactie NBA
20 mei 2022
Download Sprekerslijst
Alle documenten