Wetsvoorstel

Wet versterking decentrale rekenkamers

Het wetsvoorstel strekt ertoe de regeling van de huidige rekenkamerfunctie in de Gemeentewet en de Provinciewet te laten vervallen. In het voorstel worden gemeenten en provincies verplicht een rekenkamer in te stellen. Daarnaast worden enkele onderzoeksbevoegdheden van de rekenkamers uitgebreid.

Activiteiten

Wetgevingsproces

04 okt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
08 okt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 okt 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
03 dec 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 dec 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
12 dec 2019

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers) (35 298)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
19 dec 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

07 okt 2019
Download Advies AR
07 okt 2019
Download Advies IPO
07 okt 2019
Download Nader advies AR
07 okt 2019
Download Advies NVRR
07 okt 2019
Download Advies VNG
Alle documenten