Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

Instellingen kunnen aanvullende middelen krijgen indien sprake is van een onevenredig grote toename van het aantal studenten. In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat instellingen ook aanvullende middelen kunnen krijgen bij bijzondere omstandigheden die niet binnen de rijksbijdrage van het betreffende jaar kunnen worden opgevangen en die in redelijkheid ook niet kunnen worden opgevangen binnen de normale bedrijfsvoering. Tevens wordt geregeld dat de verstrekte aanvullende middelen geheel of gedeeltelijk in mindering gebracht kunnen worden op de rijksbijdrage van de instelling in latere jaren.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

24 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 16:00

26 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 oktober a.s. te 10.00 uur.

10:15 - 11:15

05 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

05 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:40 - 14:00

16 jan 2020
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

Wetgevingsproces

18 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
24 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
16 okt 2019

Verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten