Wetsvoorstel

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

Met het wetsvoorstel wordt beoogd om Europese wetgeving te implementeren in de Elektriciteitswet en de Gaswet. Het betreffen een richtlijn over gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas, en verordeningen over de oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators, over risicoparaatheid in de elektriciteitssector, over de interne markt voor elektriciteit, en over maatregelen om de gasleveringszekerheid veilig te stellen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
FvD 2

Activiteiten

18 feb 2020
11 feb 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (35283)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

16:15 - 18:45

04 feb 2020
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

27 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:10

26 nov 2019
18 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

14:20 - 14:30

Wetgevingsproces

11 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
18 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
17 okt 2019

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (TK 35283)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
26 nov 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
27 nov 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 feb 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 feb 2020

Plenaire vergadering: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (35283)

Plenair debat
18 feb 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

07 feb 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten