Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de herziening van het verlies van rechtspersoonlijkheid van het CIZ

Indicatiebesluiten op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) worden genomen door het CIZ. Het CIZ is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en heeft eigen rechtspersoonlijkheid. Bij de inwerkingtreding van de Wlz is geregeld dat het CIZ op termijn zijn rechtspersoonlijkheid zou gaan verliezen.
Anno 2019 is de rechtsvorm en de voor- en nadelen ervan op het vlak van besturing, bedrijfsvoering en kosten opnieuw en meer diepgaand bekeken. Daaruit blijkt dat de transitiekosten, de structureel hogere personeelskosten en extra belasting die een transitie op de organisatie zou leggen, niet opwegen tegen de beperkte toename van de sturingsmogelijkheden. Het voorstel is daarom af te zien van het verlies van de rechtspersoonlijkheid door het CIZ.

Activiteiten

05 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 13:45

10 sep 2019
E-mailprocedure

11:00 - 11:00

25 sep 2019
Procedurevergadering

10:15 - 11:30

Wetgevingsproces

30 aug 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 sep 2019

Inbrengdatum Verslag Voorstel van wet tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de herziening van het verlies van rechtspersoonlijkheid van het CIZ (35270)

E-mailprocedure
12 sep 2019

Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de herziening van het verlies van rechtspersoonlijkheid van het CIZ - 35270

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
25 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Meer zien