Wetsvoorstel

Wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage

Het gaat in dit wetsvoorstel om de wijziging van de berekening van de maximale huursomstijging, waarmee de huurharmonisatie (huurverhoging bij nieuwe verhuring), de huurverlagingen wegens inkomensdaling van de huurder na eerdere inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging en alle huurverhogingen wegens renovatie (waaronder verduurzaming) buiten de berekening van jaarlijkse huursomstijging gebracht worden. Daartoe wordt voorgesteld artikel 54 van de Woningwet
te wijzigen.
Daarnaast voorziet dit wetsvoorstel in de mogelijkheid om op voorstel van woningcorporaties in gezamenlijke afspraken met huurdersvertegenwoordigers en betrokken gemeente(n) lokaal een hogere maximale jaarlijkse huursomstijging vast te leggen (maximaal 1 procentpunt hoger).
Aanleiding voor dit wetsvoorstel is het Sociaal Huurakkoord 2018 dat Aedes en Woonbond hebben gesloten op 21 december 2018.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Van Haga 1
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdD 4
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

17 dec 2019
12 dec 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage) (35254)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:35 - 21:53

08 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:40 - 16:30

05 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 19 september 2019 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

04 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

13:55 - 14:00

Wetgevingsproces

11 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
04 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
19 sep 2019

Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage) (TK 35254)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
03 okt 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
08 okt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 dec 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage) (35254)

Plenair debat
17 dec 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

06 dec 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten