Wetsvoorstel

Wijziging van de begroting van het Ministerie van Econmische Zaken en Klimaat 2019

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Econmische Zaken en Klimaat . Deze wijziging houdt verband met de incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
FvD 2

Activiteiten

03 dec 2019
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

15:00 - 16:00

Debat terugkijken
27 nov 2019
Wetgevingsoverleg

Gezamenlijke behandeling van de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019) (35 234 t/m 237)

Besluit: Behandeld.

18:00 - 23:00

Debat terugkijken
20 nov 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting)

19:15 - 01:50

Debat terugkijken
19 nov 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (1e termijn Kamer)

16:00 - 21:00

10 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:05 - 15:10

08 okt 2019
01 okt 2019
02 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:00 - 16:45

02 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 11 juli 2019 te 12.00 uur.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

28 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
01 okt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 okt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
10 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 nov 2019

Plenaire vergadering: Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (1e termijn Kamer)

Plenair debat
20 nov 2019

Plenaire vergadering: Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting)

Plenair debat
21 nov 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 nov 2019

Gezamenlijke behandeling van de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019) (35 234 t/m 237)

Wetgevingsoverleg
03 dec 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten