Wetsvoorstel

Wijziging van de begroting van het Ministerie van Econmische Zaken en Klimaat 2019

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Econmische Zaken en Klimaat . Deze wijziging houdt verband met de incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda.

Activiteiten

02 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:00 - 16:45

02 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 11 juli 2019 te 12.00 uur.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

28 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering

Documenten

Alle documenten