Wetsvoorstel

Wijziging van de meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Nitraatrichtlijn stelt een maximale hoeveelheid van 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar vast dat op of in de bodem gebracht mag worden. De Europese Commissie kan een lidstaat derogatie verlenen waardoor een hogere hoeveelheid dan 170 kilogram stikstof kan worden toegepast, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. De implementatie van de maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn in de Meststoffenwet is een noodzakelijke voorwaarde voor de derogatie die per 31 mei 2018 voor de jaren 2018 en 2019 is verleend. De totale productie van dierlijke mest mag het niveau van het jaar 2002 niet overschrijden. De wijziging die per 1 januari 2020 is voorzien betreft de fosfaatgebruiksnormen en een verfijning van de huidige klasse-indeling.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
FvD 2

Activiteiten

02 dec 2019
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Besluit: Behandeld.

17:00 - 23:00

28 nov 2019
26 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Behandelen in een wetgevingsoverleg op maandag 2 december 2019 van 17.00 tot uiterlijk 23.00 uur met de minister van LNV.  Per fractie wordt een indicatieve spreektijd gehanteerd van 6 minuten voor de eerste termijn.  De commissievoorzitter verzoekt bij de Regeling om het wetsvoorstel en eventuele amendementen en moties te agenderen voor de stemmingen op dinsdag 3 december 2019.

16:15 - 16:45

11 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 oktober 2019 om 12.00 uur.

11:15 - 12:15

03 jul 2019
02 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

16:00 - 16:45

Wetgevingsproces

27 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
15 okt 2019

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
26 nov 2019

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
28 nov 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 dec 2019

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Wetgevingsoverleg
03 dec 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten