Wetsvoorstel

Voor­stel van wet tot wij­zi­ging van de Ta­baks- en rook­wa­ren­wet hou­den­de im­ple­men­ta­tie van de ar­ti­ke­len 15 en 16 van Richt­lijn 2014/​40/​EU in­za­ke de pro­ce­du­re en de ver­koop van ta­baks­pro­duc­ten.

Het wetsvoorstel regelt de implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU. Uit deze artikelen van de richtlijn volgt de verplichting om alle verpakkingseenheden van sigaretten, shagtabak en andere tabaksproducten te voorzien van unieke identificatiemarkeringen (UI) en veiligheidskenmerken. Het doel van het voorstel is de illegale handel in tabak terug te dringen.

Activiteiten

14 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 16:30

22 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 juni 2019 te 14.00 uur.

10:15 - 11:30

Wetgevingsproces

13 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
14 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
26 jun 2019

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaksproducten - 35204

Inbreng verslag (wetsvoorstel)