Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet op de orgaandonatie

Op basis van criteria en contra-indicaties kan een arts bij overlijden beoordelen of iemand na de dood daadwerkelijk donor kan zijn. De algemene criteria voor orgaandonatie zijn hersendood met een intacte circulatie of na het intreden van de dood door een onomkeerbare circulatiestilstand. In de huidige artikelen 14 en 15 van de Wod is geregeld op welke wijze de hersendood door een arts moet worden vastgesteld. In de Wod ontbreken specifieke regels voor het vaststellen van de dood op grond van circulatoire criteria. Door dit wetsvoorstel krijgt de bestaande praktijk een wettelijke basis en is voortaan in de Wod het vaststellen van zowel de hersendood als de dood op grond van circulatoire criteria geregeld. Dit voorstel zal geen wezenlijke wijziging van de praktijk tot gevolg hebben, omdat artsen al aansluiten bij de protocollen die door de Gezondheidsraad zijn opgesteld.

Activiteiten

14 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13:40 - 14:00