Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet op de orgaandonatie

Op basis van criteria en contra-indicaties kan een arts bij overlijden beoordelen of iemand na de dood daadwerkelijk donor kan zijn. De algemene criteria voor orgaandonatie zijn hersendood met een intacte circulatie of na het intreden van de dood door een onomkeerbare circulatiestilstand. In de huidige artikelen 14 en 15 van de Wod is geregeld op welke wijze de hersendood door een arts moet worden vastgesteld. In de Wod ontbreken specifieke regels voor het vaststellen van de dood op grond van circulatoire criteria. Door dit wetsvoorstel krijgt de bestaande praktijk een wettelijke basis en is voortaan in de Wod het vaststellen van zowel de hersendood als de dood op grond van circulatoire criteria geregeld. Dit voorstel zal geen wezenlijke wijziging van de praktijk tot gevolg hebben, omdat artsen al aansluiten bij de protocollen die door de Gezondheidsraad zijn opgesteld.

Activiteiten

Wetgevingsproces

11 mrt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
14 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 mrt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
17 apr 2019

Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen - 35161

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
03 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 okt 2019

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen (35161)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten