Wetsvoorstel

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)

Activiteiten

07 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:20 - 14:30

14 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 april 2019 om 14.00 uur.

12:30 - 13:15

Wetgevingsproces

05 mrt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
07 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 mrt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 apr 2019

Strategische partnerschapsovereenkomst EU Canada

Inbreng verslag (wetsvoorstel)