Wetsvoorstel

Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)

Activiteiten

07 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:20 - 14:30

14 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 april 2019 14.00 uur.   Technische briefing organiseren vóór 4 april 2019.

13:15 - 14:00

28 mrt 2019
04 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Het lid Ouwehand komt in de eerstvolgende procedurevergadering na het zomerreces met een uitgewerkt voorstel voor een rondetafelgesprek over CETA.

14:15 - 15:00

05 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 13:45

Week 50
Plenair debat

Plenaire vergadering: Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13) (35154)

Wetgevingsproces

05 mrt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
07 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 mrt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
28 mrt 2019

CETA

Technische briefing
04 apr 2019

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017,13)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 jul 2019

Procedurevergadering (Let op: nieuw tijdstip)

Procedurevergadering
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 dec 2019

Plenaire vergadering: Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13) (35154)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten