Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel Bisschop en Kwint tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Dit wetsvoorstel regelt dat de bepalingen over het lerarenregister, die met de Wet beroep leraar in de verschillende onderwijswetten terecht zijn gekomen, worden geschrapt. Hetzelfde geldt voor de bepalingen over het professioneel statuut, mede gezien het feit dat binnen het middelbaar beroepsonderwijs onduidelijkheid bestaat over de verhouding tot het reeds bestaande professioneel statuut.

Activiteiten

14 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie (het wachten is op het advies van de Raad van State en het nader rapport).

10:15 - 11:15

14 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:30 - 16:30

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

Documenten

Alle documenten