Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel Bisschop en Kwint tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Dit wetsvoorstel regelt dat de bepalingen over het lerarenregister, die met de Wet beroep leraar in de verschillende onderwijswetten terecht zijn gekomen, worden geschrapt. Hetzelfde geldt voor de bepalingen over het professioneel statuut, mede gezien het feit dat binnen het middelbaar beroepsonderwijs onduidelijkheid bestaat over de verhouding tot het reeds bestaande professioneel statuut.

Activiteiten

Week 21
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35145) (voortzetting)

28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering na het reces.

10:00 - 11:30

23 jan 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35145) (1e termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

16:50 - 18:15

Debat terugkijken
12 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

12 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:40 - 14:50

06 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 juli a.s. om 14.00 uur.

10:15 - 11:15

14 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:30 - 16:30

14 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie (het wachten is op het advies van de Raad van State en het nader rapport).

10:15 - 11:15

Wetgevingsproces

18 feb 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
14 mrt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 jul 2019

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
12 sep 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 jan 2020

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35145) (1e termijn Kamer)

Plenair debat
21 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Week 21

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35145) (voortzetting)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

17 jan 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten