Wetsvoorstel

Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Met dit initiatiefwetsvoorstel willen de initiatiefnemers Sjoerdsma (D66), Asscher (PvdA), Van Raan (PvdD), Van Rooijen (50PLUS) en Azarkan (DENK) een oplossing bieden voor de ernstigste gevolgen die enerzijds de Nederlanders woonachtig in het Verenigd Koninkrijk (VK) en anderzijds de Britten woonachtig in Nederland in het geval van een no deal-Brexit zullen ondervinden. Zij zullen op het moment dat het VK de Europese Unie daadwerkelijk verlaat, een keuze moeten maken wat betreft hun nationaliteit.
Dit kan voorkomen worden door genoemde Nederlanders toe te staan de Britse nationaliteit aan te nemen zonder dat zij daarvoor de Nederlandse nationaliteit dienen op te geven en door genoemde Britten toe te staan hun Britse nationaliteit te behouden indien zij de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Gezien het unieke karakter van de ontstane situatie is deze uitzondering op het Nederlandse nationaliteitsrecht gerechtvaardigd.

Activiteiten

06 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop.

15:00 - 16:30

Debat terugkijken