Wetsvoorstel

Initiatiefwetsvoorstel Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Met dit initiatiefwetsvoorstel willen de initiatiefnemers Sjoerdsma (D66), Asscher (PvdA), Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik een oplossing bieden voor de ernstigste gevolgen die de Nederlanders woonachtig in het Verenigd Koninkrijk (VK) in het geval van een no deal-Brexit zullen ondervinden. Zij zullen op het moment dat het VK de Europese Unie daadwerkelijk verlaat, een keuze moeten maken wat betreft hun nationaliteit.
Dit kan worden voorkomen door genoemde Nederlanders toe te staan de Britse nationaliteit aan te nemen zonder dat zij daarvoor de Nederlandse nationaliteit dienen op te geven.
Gezien het unieke karakter van de ontstane situatie is deze uitzondering op het Nederlandse nationaliteitsrecht gerechtvaardigd. De noodwet is tijdelijk. Het parlement behandelt de wet in versneld tempo.

Activiteiten

17 jun 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Debat over de Europese top van 19 juni 2020

10:15 - 16:30

Debat terugkijken
07 mei 2020
29 okt 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (35130-R2119) (voortzetting)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

21:15 - 23:00

09 okt 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (35130-R2119) (1e termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

10:15 - 11:45

Debat terugkijken
26 sep 2019
05 sep 2019
10 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 april 2019 om 18.00 uur.

14:30 - 16:00

09 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:45 - 16:15

06 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop.

15:00 - 16:30

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

29 jan 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
06 feb 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 feb 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
09 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 apr 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 apr 2019

Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35130-R2119)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
24 apr 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
25 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 jun 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 sep 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
26 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 okt 2019

Plenaire vergadering: Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (35130-R2119) (1e termijn Kamer)

Plenair debat
09 okt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
16 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 okt 2019

Plenaire vergadering: Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (35130-R2119) (voortzetting)

Plenair debat
05 nov 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
07 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 mei 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
17 jun 2020

Plenaire vergadering: Debat over de Europese top van 19 juni 2020

Plenair debat
18 jun 2020

Brexit/ nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk (wordt geannuleerd)

Algemeen overleg
Meer zien

Documenten

04 okt 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten