Wetsvoorstel

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen in verband met een noodzakelijke wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Op grond van Europese richtlijn 2017/2109 zijn reders verplicht persoonsgegevens van opvarenden van passagiersschepen te melden aan de bevoegde autoriteit van de bestemming van die schepen.
Dit wetsvoorstel regelt de nieuwe wettelijke basis in de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten waarmee de betreffende persoonsgegevens ook verwerkt mogen worden.
Daarnaast zorgt het voorstel voor een verdere implementatie van Richtlijn 2010/65/EU. Die richtlijn bepaalt de meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten.

Wetgevingsproces

15 jan 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
17 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 jan 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
07 feb 2019

Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking van persoonsgegevens

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten