Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109)

Dit wetsvoorstel zorgt er voor dat in de Wet luchtvaart voorzieningen worden opgenomen om de overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van luchtvaartveiligheid zowel door als aan Nederland mogelijk te maken.
Op grond van het Verdrag van Chicago moeten aangesloten staten een register bijhouden van de uit hun land afkomstige vliegtuigen. Daarbij zijn zij ook verantwoordelijk voor het toezicht op de veiligheid van die geregistreerde vliegtuigen. Het komt echter vaak voor dat die vliegtuigen via leasecontracten vliegen bij een maatschappij uit een ander land. Hierdoor wordt het toezicht op die vliegtuigen moeilijker.
Artikel 83bis van het Verdrag van Chicago biedt de mogelijkheid dit probleem op te lossen door de het toezicht en de verantwoordelijkheden over te dragen aan de staat waar het verhuurd luchtvaartuig ook daadwerkelijk geëxploiteerd wordt. Dit wetsvoorstel maakt dit ook voor Nederland mogelijk.

Activiteiten

04 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

16:30 - 16:45

05 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 januari 2019.

10:15 - 11:15

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

29 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 dec 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 dec 2018

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
24 jan 2019

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten